Dil ve Konuşma Bozukluğu Sertifikası

Dil ve Konuşma Bozukluğu Sertifikası ile uzmanların konuşma engellilerin ihtiyaç duyduğu Dil ve Konuşma Bozuklukları konularında mesleki anlamda yetişmelerini sağlamaktır. Bu eğitim ana amacı toplumsal farkındalığı artırmaya yöneliktir. Gecikmiş konuşma, kekemelik, hızlı bozuk konuşma, harf söyleyememe bozukluğu, ses bozukluğu ve otizme bağlı oluşan konuşma bozukluğu gibi konuşma bozuklukları çocuklarda yaygın olarak görülen konuşma bozuklukları arasındadır.…

Bağımlılık Terapisi Sertifikası

Bağımlılık Terapisi Nedir? Bağımlılık Terapisi Sertifikası ile bağımlının davranışları ve davranış değişiklikleri hakkında eğitim verilir. Bağımlılık terapisi, bağımlının davranış değişikliklerini inceler ve bunu tedavi etmeyi hedefler. Bu sırada oldukça etkin yöntemler kullanılır. Bazı vakalarda başarıya ulaşmak oldukça zor olduğundan birçok tedavi sürecine gereksinim duyulmaktadır. Bağımlılık terapisi ve tedavisi çeşitli aşamalardan oluşan uzun süreli bir tedavidir.…

Eğitim Koçluğu Sertifikası

Programının Amacı Eğitim Koçluğu Sertifikası ile katılımcılara öğrencinin eğitim hayatı süresince okul, aile ve özel yaşamındaki farkındalığı arttırarak potansiyel kaynaklarını keşfetmesi ve bu var olan potansiyeli ortaya çıkararak hedeflerine odaklanması için gerekli bilgiler verilmektedir. İnternetin çok yaygınlaştığı günümüzün genel özellikleri ve eğitim sistemimizdeki yenilikler öğrencilerle iletişime geçmede, eğitim ve öğretimde maalesef öğretmenlik bilgi ve becerileri…

Masal Terapisi Sertifikası

Masal Terapisi Sertifikası, masallarla yapılan bir oyun terapisi tekniğin öğretildiği sertifika programıdır. Terapi sürecinde kullanılan masalların, çocukların ruh sağlığı gelişimini destekleyici ve tamamlayıcı unsurlar içeren bir altyapıya sahip olması gerekir. Masal terapisi, diğer oyun terapisi teknikleriyle birlikte kullanıldığında çok daha etkin sonuçlar elde edilmektedir. Masal Terapisi Sertifikası Kimlere Uygulanır Uyum ve davranış bozuklulukları, otizm, dikkat…

Yaşam Koçluğu Sertifikası

Yaşam Koçluğu Sertifikası programına katılan katılımcılar, İnsanların istedikleri hedeflere ulaşması yolunda onlara destek olarak süreci hızlandıran bir kişisel danışmanlık mesleği eğitimi alırlar. Bu programa katılan katılımcılar yaşam koçluğu hizmeti vermek için, kendilerini ileriye taşıyacak unsurların farkına vararak kendi gelişimleri ve performanslarının artmasına katkıda bulunacak şekilde eğitim alırlar. Yeni bir meslek olan Yaşam Koçluğu Türkiye Mesleki…

Resim Analizi Sertifikası

Resim Analizi Sertifikası programının amacı, psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır. Resim Analizi Sertifikası Neden Almalısınız? Resim, çocukların iç dünyasının ifade biçimi ve zihinsel yapısının yansımasıdır.…

İşaret Dili Eğitimi Sertifikası

İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. İşaret Dilinin Gerekliliği İletişim, duygu ve düşünceyi ifade etme şeklidir. İşitme engelliler için de iletişim aracı işaret dilidir. Ülkemizde İşitme Engelliler Federasyonu verilerine göre 2.5 milyon, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 3 milyon işitme engelli bulunmaktadır. İşaret…

Eğitimde Oyun Etkinlikleri Sertifikası

Eğitimde Oyun Etkinlikleri Sertifikası Programının amacı Çocukların gelişimlerini ve bakımını nitelikli etkinliklerle desteklemektir. Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan katılımcılar, eğitim sektöründe; öğretmen gözetimi ve denetiminde anaokulu, kreş, ve kurumların okul öncesi eğitimlerinde çalışabilirler. Eğitimde Oyun Etkinlikleri Sertifikası Program İçeriği 0-36 ay öz bakım Çocukları tanıma teknikleri Çocukla iletişim Dil gelişimi İş güvenliği ve işçi sağlığı Oyun…

İnsan Kaynakları Sertifikası

İnsan Kaynakları Sertifikası alarak işletmelerde insan merkezli konularda eğitim alarak bu konularda uzman olma yolunda önemli bir mesafe almış olursunuz. İşletmeler bir mal ve hizmeti üretebilmek, pazarlayabilmek için çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Bu birimlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanıdır. İnsan Kaynakları birimi İşletmelerin çalışanların organizasyonunu sağlayan bir birimdir. İnsan Kaynakları, bir işletmede gereken insan kaynağının…

Oyun Terapisi Sertifikası

Oyun terapisi sertifikası ile oyun terapisti eğitimi verilir. Çocuklar kendini en iyi oyun oynadıkları sırada ifade ederler. Oyun sırasında, oyunun doğal akışı içerisinde yaşadıklarının bir parçasını kızgınlık, korku ve üzüntü şeklinde yansıtırlar. Oyun terapisi ile çocukların gelişimine uygun olarak terapisel ilişki kurulur. Oyun çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar oyun ile dış…

Cinsel Terapi Sertifikası

Farklı cinsel bozukluklar ve cinsel davranışlar bir çiftin cinsel terapi veya cinsel danışmanlık hizmeti almasını gerektirebilir. Bu noktada terapi uzmanı nasıl danışmanlık hizmeti verir. Seanslarda neler yapar? Bilinmelidir ki cinsel problemler ilaçla veya cerrahi müdahale ile giderilemez. Cinsel problemler sadece psikoterapik yöntemler kullanılarak çözülebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak teyit edildiği üzere: Her…

İşaret Dili Eğitimi ve Tercümanlığı Sertifikası

İşaret Dili Tercümanlığı İhtiyacı Nasıl Doğdu Ülkemizde İşitme engelli kişilerin en büyük problemi iletişim konusundadır. Hastane, okul, mahkeme, noter, ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında ile özel kurum ve kuruluşlarda kendilerini ifade ederken güçlük çekmektedirler. İşte bu güçlüklerden dolayı İşaret Dili Tercümanı mesleği ortaya çıkmıştır. İşaret Dili Tercümanları işitme engelli vatandaşların iletişim sorununu bu anlamda…

Aile Danışmanlığı Sertifikası

Aile Danışmanlığı Sertifikası programına katılan katılımcılara , Aile danışmanı, evlenme ve evlenme sonrasında eşler arasındaki sorunların çözümü ile ayrılık aşamasında evliliğin kurtarılması bu mümkün değilse ayrılığın çocuk üzerindeki etkisinin en aza indirilmesinde aile bireylerine destek olacakları şekilde eğitim verilir. Aile danışmanı ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açısından ortaya koyar. Aile içi iletişimi kurabilmek için…

Otizm Eğitici Eğitmenliği

OTİZM (Otizm Spektrum Bozukluğu) Otizm, belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, genellikle etkilerini ömür boyu sürdüren, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerilerini olumsuz yönde etkileyen, sınırlı ilgi ve tekrarlanan davranışlara neden olan nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Niteliksel sosyal etkileşim ve iletişim bozuklukları, sınırlı ilgi alanı ve basmakalıp davranışlarla karakterize edilen Otizm, bireyin günlük yaşam işlevlerini…