Meditasyon Uzmanlığı Eğitimi

Temmuz AyıKontenjan Açık

Meditasyon Uzmanlığı Eğitimi

Meditasyon Nedir ?

Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde “derin düşünme” anlamına gelmekte olan bir terim olup, sözlüklerde, “kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad” olarak tanımlanır. Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet), Zen (Japonya) ve İslamiyet’te (tefekkür) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar verilmiştir. Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tek biçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır.

Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir. Doğu kültürlerinde meditasyon, köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu, her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar; boşluk, farkındalık, tek olma, burada ve şimdide olma, düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir. Transandantal Meditasyon(TM)için: “Biz meditasyonu tanımlarken onun çok dinlendirici, sakin ama artmış bir uyanıklığın da olduğu ve genellikle iç mutluluğu yaşatan öznel bir deneyimi kazanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan zihinsel bir teknik olarak tanımlarız” denilmektedir.”

Meditasyon yapmak; genel inanışa göre sessiz sakin olmak ve farkındalığı artırmak için, bilinçli olmayan, sadece zihni izleme amaçlı bir çaba gibi görünmektedir. Ancak bu terim standart ya da tek biçimli olmayan çok sayıdaki farklı uygulamaların genel adıdır. Oldukça hareketli olan, açık bilinçli düzeyde yapılan veya fiziksel sağlık ve tedavi amacıyla yapılan meditasyonlar da mevcuttur. Dini inançlardan bağımsız olarak meditasyon bir başka düzeydeki gerçekliği algılamayı sağlayabilir. Meditasyon ister bir dua, ister derin, mistik bir düşünce ve bilinç durumu veya fiziksel ve psikolojik sağlık kazanma arayışı olarak yapılsın, bu başka düzeydeki gerçeklik farkındalığı kişisel olgunlaşma ve gelişim olarak tezahür eder. Varlığı hissetmekle, insanın içinde ve çevresinde olan bitenlerle yoğun bir biçimde ilişkiye geçmektir.

Kimler Katılabilir

 • Kişisel gelişim profesyonelleri
 • Belirli bir bedensel- ruhsal sağlık problemi yaşayanlar
 • Kendini arayanlar ve nerede bulacağından emin olamayanlar.
 • Hayat tarzına “ şimdiyi deneyimlemek” kavramını etkin şekilde eklemek isteyenler
 • Amaç arayan ve bulamayanlar
 • Kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler
 • Yoğun iş – hayat temposundan yorulup zihnini sakinleştirmek için yöntem arayanlar

Eğitim İçeriği

 • MEDİTASYON NEDİR VE NE DEĞİLDİR?
 • TARİHSEL BİLGİ VE DİNLERDE MEDİTASYON
 • MEDİTASYON NASIL YAPILIR?
 • MEDİTASYON TÜRLERİ
 • MEDİTASYON İÇİN UYGUN AN VE ALAN SEÇİMİ
 • MEDİTE OLDUĞUNU NASIL ANLARSIN?
 • UYGULAMALAR

Bize Ne Sağlayacak?

Farklı kurumların eğitimlerinin yanı sıra bu eğitim , daha çok pratik meditasyon kavramını önemsemiş ve amaçlamıştır. Kişilerde meditasyon kavramını uzun oturuşlarla acı çekmek kisvesinden çıkararak herkesin yapabileceği daha pratik bir hale profesyonelce getirmiştir.

Alanında uzman olan eğitmenimiz, video kayıtları ile bilinmesi gereken tüm pratikleri verecek ve online dersler daha çok uygulama, aklınızda kalan sorulara ağırlık vererek daha çok bir terapi edasında geçecektir. Bu vesileyle, eğitmenimizle pek çok uygulama yapma şansı bulacak ve farklı meditasyon türlerini de deneyimlemiş olacaksınız.

ÖN KAYIT FORMU

Lütfen seçim yapınız.

DEĞERLİ YORUMLARINIZ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments